Wrogie przejęcie Kościoła

przez Maria Legieć

Foto: Elke Wetzig

Kardynał Müller o Drodze Synodalnej: „Jeśli odniosą sukces - będzie to koniec Kościoła Katolickiego. (…) To, co się obecnie dzieje w Niemczech, to jest wrogie przejęcie Kościoła!”

Słowa te pochodzą z ust Gerharda Ludwiga Müllera, niemieckiego teologa, arcybiskupa i kardynała Kościoła rzymskokatolickiego, który w latach 2002-2012 był biskupem Regensburga, a w latach 2012-2017 prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Warto wspomnieć, że nauczył się języka polskiego, którym swobodnie się posługuje, w którym wygłasza kazania i chętnie rozmawia z polskimi pielgrzymami. Jest też doktorem honoris causa czterech polskich uniwersytetów.

„Reformowanie”  Kościoła Katolickiego – idzie w Niemczech „na całego”. Interpretowane są na nowo tradycyjne pojęcia, jak np. grzech; doktryny Kościoła dopasowywane są do modnych ideologii. Kardynał Gerhard Ludwig Müller występuje, jak mało kto odważnie w obronie prawd, które są dzisiaj negowane. Zwrócił się niezwykle ostro przeciwko trwającemu od października 2021 roku „Synodowi o Synodalności”. Według Niego - jest to próba całkowitego podważenia wiary katolickiej. Marzenia tego projektu – o „innym”  Kościele, nie mają niczego wspólnego z katolicką Prawdą, gdyż zakładają, że doktrynę można zmieniać tak, jak jakąś teorię teologiczną”. „Tak nie jest!” woła Kardynał.

Hierarcha tak mówił na ten temat w rozmowie z telewizją EWTN: „Synod o Synodalności jest systemem samobojawienia i okupacją Kościoła Katolickiego. To jest wrogie przejęcie Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest filarem Objawionej Prawdy” i „nie ma to nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, z Bogiem w Trójcy Jedynym. Oni myślą, że doktryna jest jak program partii politycznej, który może się zmieniać zależnie od woli wyborców.”

Jest wiadome, że sekretarz Generalny instytucji Synodu Biskupów, kardynał Mario Grech występował kilkakrotnie w obronie niemieckiej heretyckiej Drogi Synodalnej i krytykował tych, którzy wypominają jej niekatolickość (jak czyni to np. abp Stanisław Gądecki). Z kolei relator generalny Synodu o Synodalności, kardynał Jean-Claude Hollerich, oprócz wsparcia dla Drogi Synodalnej  deklaruje też pragnienie zmiany nauczania Kościoła na temat LGBT, wprowadzenia kapłaństwa kobiet i zniesienia celibatu. Poza tym watykańskie media synodalne nieustannie promują homoseksualizm, transgenderyzm a ostatnio także kapłaństwo kobiet.

Obawy o rozwój wydarzeń w niemieckim Kościele Katolickim w związku z podjęciem tzw. Drogi Synodalnej wypowiedział Kardynał Müller w wywiadzie przeprowadzonym przez Lothara C. Rilingera dla portalu kath.net., gdzie poruszone zostały obszernie wyzwania związane z dialogiem ekumenicznym. Kardynał wyraził się w ten sposób: „Ludzkie słabości i niedociągnięcia wyższych przedstawicieli są zawsze sprawdzianem naszej wiary, czy jesteśmy w Kościele z powodu Chrystusa, czy z powodu łask drugorzędnych. Ale nigdy nie są one podstawą, by odłączyć się od Kościoła. Jest On bowiem widzialnym ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Kto grzeszy przeciwko jedności Kościoła przez poważne uchybienia, spory i żądzę władzy, ten jest również odpowiedzialny za utratę tejże jedności”.

„Oni chcą zniszczyć Kościół”stwierdził kardynał Müller i wyjaśnił: „Doktryna Apostołów jest odbiciem i przejawem objawionego Słowa Bożego. Musimy wsłuchiwać się w Słowo Boże, ale na podstawie autorytetu Pisma Świętego, Tradycji Apostolskiej, Magisterium. Wszystkie sobory mówiły, że nie można zastąpić raz danego w Jezusie Chrystusie Objawienia jakimś innym.”

Z kolei w trakcie rozmowy z amerykańskim autorem, dziennikarzem i producentem  Rymondo Arroyoi Kardynał wskazał na toczący się proces synodalny jako „próbę wrogiego przejęcia Kościoła”. Podkreśla, że „Stawianie osobistego doświadczenia na tym samym poziomie, co obiektywne Objawienie Boga - to hermeneutyka starego, kulturowego protestantyzmu jak również modernizmu. (…) Jest to sprzeczne z doktryną katolicką.” I dalej wyjaśnia: „Mamy Objawienie Boże w Jezusie Chrystusie. Definitywnie zamknięte i zakończone w Jezusie Chrystusie. Musimy podążać za Jezusem, a nie zaspakajać nasze własne pragnienia!” I zastanawia się nad tym, jak to jest możliwe, że zwolennicy tej „rewolucji”, trwającej w Kościele Katolickim od 2015 r. uważają się za mądrzejszych, niż Jezus Chrystus? Skąd czerpią swój autorytet do relatywizowania Słowa Bożego?

Dziennikarz zadał duchownemu pytanie: „Czy to możliwe, że proces synodalny już się przeradza w próbę zniszczenia Kościoła?” Kardynał nie ma wątpliwości: „Jeśli im się uda, to będzie koniec Kościoła katolickiego”. Bo dziś „ludzki intelekt chce decydować, co jest prawdą, a co złem. (…) Musimy się temu przeciwstawić, jak starej herezji ariańskiej, kiedy to Ariusz myślał zgodnie ze swym wyobrażeniem, co Bóg może zrobić, a czego nie może zrobić. (…) To jest irracjonalizm, żeby ludzki intelekt miał decydować, co jest prawdą, a co fałszem”. Kardynał Müller broniąc katolicyzmu przed próbami jego reformowania wyrzekł znamienne słowa: „Nikt nie może dokonać całkowitej zmiany i zastąpić Objawionej Doktryny Kościoła”. Na ostatnie pytanie prowadzącego rozmowę Raymondo Arroyi: „Czy to, co się dzieje jest grą na Sobór Watykański III?” Kardynał odpowiedział: „Tak, z pewnością jest. To bardzo zdumiewające, że jest to robione pod zwierzchnictwem Watykanu. To sprawia wrażenie, że Kościół – z papieżem, sekretarzem generalnym synodu – są autoryzowanymi odbiorcami Ducha Świętego, a Duch Święty jest dla nich tylko funkcją, narzędziem.” I dodał: „To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, który objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty”.

Zobacz: 

Droga Synodalna - Geneza, struktura i cele 

Spór o Drogę Synodalną trwa 

Droga synodalna to pełzająca schizma

O niebezpieczeństwach, jakie niesie Droga Synodalna dla mniejszości polskiej w Niemczech i konsekwencjach „wrogiego przejęcia” niemieckiego Kościoła przez osoby, które powinny raczej konwertować na protestantyzm…

https://pch24.pl/synod-o-synodalnosci-to-wrogie-przejecie-kosciola-uwaza-kardynal-gerhard-muller/

https://www.fronda.pl/a/Szokujaca-wypowiedz-papieza-Wyznanie-jest-niewazne-chrzescijanin-nie-musi-nalezec-do-Kosciola,206126.html

https://www.fronda.pl/a/Synod-o-synodalnosci-Kard-Muller-To-proba-zniszczenia-katolicyzmu,205819.html

https://misyjne.pl/kard-muller-mam-obawy-o-jednosc-kosciola-w-niemczech-z-kosciolem-powszechnym-boje-sie-schizmy-rozmowa/

Proces synodalny przeradza się we wrogie przejęcie Kościoła. Kard. Müller o synodzie o synodalności - YouTube.

Wróć

Wydarzenia

> Marzec 2023 >
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31