Znowu oszczerstwa w "Die Welt"

przez Waldemar Malinowski

Apel Polskiego Towarzystwa Historycznego w Niemczech

Do wiadomości mediów

Kolonia, dnia 17 września 2015

Informacja prasowa dotyczy: Instytucjonalnej ochrony dobrego imienia Polski i promowania prawdy historycznej.

W związku z kolejną skandaliczną publikacją na temat tzw. „polskiego antysemityzmu”, tym razem na łamach opiniotwórczego niemieckiego dziennika „Die Welt” felietonu Jana Tomasza Grossa, który napisał, że „Polacy słusznie dumni z oporu swego społeczeństwa wobec nazistów, faktycznie podczas wojny zabili więcej Żydów, niż Niemców”, PTHwN zwraca się z apelem o niezwłoczne powołanie instytucji zajmującej się ochroną „Dobrego Imienia Polski”.

Przypomnijmy, że z inicjatywą tą wystąpił w czasie swojej kampanii prezydenckiej Prezydent RP Andrzej Duda, a obecna sytuacja po publikacji Grossa w „Die Welt” , pokazuje jak pilną staje się instytucjonalna inicjatywa, by nasz kraj i obywatele nie byli w świecie bezpodstawnie szkalowani. Instytucja ta powinna zajmować się m.in. urzędowym ściganiem autorów kłamstw i pomówień Polski i Polaków, a zwłaszcza występowaniem na drogę sądową w kraju , w którym do takiego naruszenia doszło. Z całym szacunkiem dla wczorajszej inicjatywy posła Jacka Żalka, jak i działaczy „Reduty Dobrego Imienia”, dochodzenie racji przed polskimi sądami lub przy pomocy polskiej prokuratury jest bardziej aktem symbolicznym, niż działaniem mogącym doprowadzić do skutecznego napiętnowania autorów oszczerstw. W przypadku J.T. Grossa dużo bardziej znaczącym byłoby np. podjęcie kroków w ramach niemieckiego prawa, tak przeciwko samemu autorowi jak i gazecie, która bez zastanowienia zdecydowała się opublikować niepoparte żadnymi faktami, opinie socjologa. W prawie niemieckim istnieje też pojęcie „einstweilige Verfügung” w trybie nagłym, co oznacza np. zakaz rozpowszechniania oprotestowanego tekstu, czy filmu do czasu wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Dotkliwość takiej procedury dla samego wydawcy spowodowałaby w przyszłości bardziej wnikliwe weryfikowanie publikacji dotyczących Polski, czy jej historii. Na marginesie publikacji Grossa widać też kompletną bezradność naczelnych polskich organizacji działających w Niemczech, Polska Rada w Niemczech http://www.prwn.de/, (ostatnia informacja pod linkiem aktualności w styczniu 2014 r.!), Konwentu http://konwent.de/ (ostatnia informacja z 8 lipca 2015), Kongresu Polonii https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Polonii_Niemieckiej, czy najstarszej polskiej organizacji ZPwN, które, co wydaje się naturalne, same z siebie powinny natychmiast reagować w takim przypadku.

Tymczasem, mimo że od publikacji w „Die Welt” minęło już kilka dni, dotąd żadna z tych organizacji nie zajęła w tej sprawie nawet oficjalnego stanowiska, a co dopiero mówić o podjęciu kroków prawnych, (choć np. obecne kierownictwo ZPwN bardzo zręcznie potrafi wykorzystywać kruczki prawne celem np. usunięcia niewygodnych członków).

Wydaje się, że słowa Prezydenta A. Dudy do przedstawicieli środowisk polskich w RFN, podczas niedawnego spotkania w Ambasadzie RP w Berlinie, zostały być może usłyszane, ale nie zrozumiane. Prominenci tych organizacji zadowolili się wspólnym zdjęciem z Prezydentem, nie analizując jednak głębiej treści jego wystąpienia. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że na oficjalnej stronie  www.zpwn.org ostatnia informacja pochodzi z 1 września, (a poprzednia z 15 maja) i dotyczy wspomnianego już spotkania z Prezydentem A. Dudą w Berlinie. Dlatego, w naszym przekonaniu dobrze umocowana, przy MSZ, lub jak to sugerował Prezydent, przy Jego kancelarii, instytucja chroniąca dobre imię Polski miałaby szanse skutecznie zastąpić dotychczasowe działania często o charakterze pospolitego ruszenia lub inicjatyw czysto prywatnych (np. niedawna interwencja p. J. Drewnioka w monachijskiej Pinakotece, interwencje Dzialu Interwencji Historycznych Strowarzyszenia Polskich Kombatantów w Niemczech i Dziennika Berlińskiego w "Neue Zürcher Zeitung" i w "Die Welt").

Ściganie wymaga działań skoordynowanych, dobrego przygotowania prawnego, wreszcie zaplecza finansowego. Równocześnie mogłaby w ten sposób powstać agenda dobrze współpracująca z Polakami i Polonia na świecie, co tym ostatnim dałoby nowy impuls do działania, także organizacyjnego w krajach pobytu. Po latach komunizmu jest w tej dziedzinie ciągle wiele do nadrobienia.

Serdecznie pozdrawiamy

PTHwN  z up.  Agnieszka Wolska

Wróć

Aktualności

Rezolucja 2361 (2021)
Dzieci i Corona
Rocznica
Kapitol skapitulował
Meczety a intergacja

Wydarzenia

> Grudzień 2021 >
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31