Nowy Rząd Federalny

przez Bartek Bukowski

Nowy Rząd Federalny 
 
Olaf Scholz jest Kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec.
 
- urodzony 14 czerwca 1958 r. w Osnabrück, żonaty
- od 1975 r. członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
- matura w 1977 roku w Hamburgu-Rahlstedt
- od 1978 do 1984 studiował prawo
- służba cywilna w latach 1984 - 1985
- od 1985 prawnik
- w latach 1998 do 2001 deputowany do Bundestagu
- od maja 2001 r. do października 2001 r. Senator Spraw Wewnętrznych Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
- od 2002 do 2011 ponownie deputowany do Bundestagu
- 2005-2007 pierwszy sekretarz parlamentarny frakcji SPD w Bundestagu
- 2007 – 2009 Federalny Minister Pracy i Spraw Socjalnych
- 2009 do 2011 wiceprzewodniczący frakcji SPD w Bundestagu
- w okresie od 2011 do 2018 roku pierwszy burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
- w lutym 2018 r. pełniący obowiązki przewodniczącego partii SPD
- od marca 2018 r. do grudnia 2019 r. zastępca przewodniczącego partii SPD
- od marca 2018 r. do grudnia 2021 r. Federalny Minister Finansów
- od 2021 r. ponownie poseł do Bundestagu
- od grudnia 2021 r. Kanclerz Federalny
 
Robert Habeck jest Federalnym Ministrem Gospodarki i Ochrony Klimatu.
 
- ur. 2 września 1969 r. w Lubece, żonaty, czworo dzieci
- od 1991 do 1996 r. studiował we Fryburgu Bryzgowijskim (język i literature niemiecka, filozofie i filologie), w Roskilde/Dania (nauki humanistyczne) i w Hamburgu (literature i filozofie), dyplom magistra
-rok 2000 to Doktorat na Uniwersytecie w Hamburgu
- w latach 2000 do 2009 trudni się zawodem pisarza
- od 2002 r. członek partii Bündnis 90/Die Grünen - Zieloni
- od 2002 do 2004 r. przewodniczący okręgu partii Zielonych w Szlezwiku-Flensburgu
- w latach 2004 do 2009 krajowy przewodniczący Bündnis 90/Die Grünen w Szlezwiku-Holsztynie
- 2008 – 2009 - Przewodniczący grupy parlamentarnej w radzie powiatu Schleswig-Flensburg
- 2009 do 2012 - Przewodniczący grupy parlamentarnej w parlamencie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn
- 2012 do 2017 - Wicepremier i minister ds. transformacji energetycznej, rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn
- 2017 – 2018 - Wicepremier i Minister ds. Transformacji Energetycznej, Rolnictwa, Środowiska, Przyrody i Cyfryzacji Szlezwiku-Holsztyna
- Od 2018 r. Przewodniczący partii Bündnis 90/Die Grünen
- od 2021 r. - Deputowany do Bundestagu
- od grudnia 2021 r. Federalny Minister Gospodarki i Ochrony Klimatu
 
Christian Lindner jest Federalnym Ministrem Finansów.
 
- urodzony 7 stycznia 1979 r. w Wuppertalu
- Studiował nauki polityczne, prawo publiczne i filozofię na Uniwersytecie Renskim im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.
- Major rezerwy w niemieckiej Luftwaffe
- w latach 1997 do 2004 właściciel agencji reklamowej i współzałożyciel firmy internetowej
- od 1995 r. Członek Wolnościowej Partii Niemiec FDP
- od 2000 do 2009 r. Poseł do parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii
- 2009 do 2011 Sekretarz generalny FDP
- 2009 do 2012 Poseł do niemieckiego Bundestagu
- 2012 do 2017 Przewodniczący grupy parlamentarnej FDP w Nadrenii Północnej-Westfalii
- od 2013 r.  Federalny przewodniczący FDP
- 2017 do 2021 Przewodniczący frakcji FDP w Bundestagu
- od grudnia 2021 r. Federalny Minister Finansów
 
Nancy Faeser jest Federalną Minister Spraw Wewnętrznych i Spraw Ojczyźnianych.
 
- urodziła się 13 lipca 1970 r. w Bad Soden am Taunus, zamężna, jedno dziecko
- od 1988 r.  Członek SPD
- w latach 1990-1996 Studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, pierwszy egzamin państwowy z prawa.
- od 1993 r. Członek Rady Okręgu Main-Taunus
- w latach 1996-1998 Asystent na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.
- 1998 do 2000 - Staż prawniczy w Wyższym Sądzie Rejonowym we Frankfurcie nad Menem, drugi egzamin państwowy z prawa
- od 2000 r. - Adwokat oraz członek komitetu wykonawczego SPD w okręgu Hesja-Południe
- od 2003 do 2021 r. - poseł do parlamentu krajowego Hesji
- od 2006 r. Członek Rady Miasta Schwalbach am Taunus
- 2008 do 2015 - Przewodnicząca podokręgu Main-Taunus SPD
- 2009 do 2019 Wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej SPD w parlamencie krajowym Hesji
- 2014 do 2019 - Sekretarz Generalny SPD w Hesji
- od 2019 r. - Krajowa przewodnicząca SPD w Hesji
- 2019 do 2021 - Przewodnicząca grupy parlamentarnej SPD w parlamencie krajowym Hesji
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister Spraw Wewnętrznych i Ojczyźnianych
 
 
Annalena Baerbock jest Federalną Minister Spraw Zagranicznych.
 
- Urodziła się 15 grudnia 1980 r. w Hanowerze.
- w latach 2000-2005 studiowała nauki polityczne uzyskując Vordiplom (Uniwersytetu w Hamburgu) oraz międzynarodowe prawo publiczne z tytułem Master of Laws, LL.M. w London School of Economics and Political Science
- od 2005 do 2008 - Asystentka i kierownik biura Elisabeth Schroedter, posłanki do Parlamentu Europejskiego
- 2008 - Przyjęcie na studia doktoranckie (Wolny Uniwersytet w Berlinie) - nieukończone
- 2008 do 2009 – referent ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa frakcji partii Zielonych w niemieckim Bundestagu
- 2009 do 2013 - przewodnicząca partii Bündnis 90/Die Grünen w Brandenburgii
- od 2013 r. posłanka do niemieckiego Bundestagu
- od 2018 r. przewodnicząca partii Bündnis 90/Die Grünen (Zieloni)
- od grudnia 2021 r. Federalna Minister Spraw Zagranicznych
 
Marco Buschmann jest Federalnym Ministrem Sprawiedliwości.
 
- urodzony 1 sierpnia 1977 w Gelsenkirchen, katolik, żonaty.
- od 1994 r. - Członek Wolnościowej Niemieckiej Partii Demokratycznej (FDP)
- w 1994 przyłączył się do Młodych Liberałów
- 1997-1998 - Służba cywilna w Bruder-Jordan-Haus w Gelsenkirchen-Buer
- w latach 1998-2004 studiował prawo na Uniwersytecie Reńskim Fryderyka-Wilhelma w Bonn.
- w 2004 r. zdał pierwszy państwowy egzamin prawniczy
- 2005-2007 - staż prawniczy w Sądzie Okręgowym w Essen
- 2007 - drugi państwowy egzamin prawniczy, dopuszczenie do adwokatury
- 2007 do 2013 - prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej
- 2009 do 2013 - poseł do Bundestagu, ostatnio rzecznik ds. polityki prawnej frakcji FDP w Bundestagu.
- 2014 – 2017 - Federalny Dyrektor Wykonawczy FDP
- 2016 uzyskał doktorat (Dr. iur.) na Uniwersytecie w Kolonii, temat: „ETS i gwarancja własności. Analiza genezy i treści prawa własności w Unii Europejskiej.”
- od 2017 r. ponownie poseł do Bundestagu
- od 2017 r. członek prezydium FDP.
- 2017 do 2021 - pierwszy sekretarz parlamentarny frakcji FDP w Bundestagu.
- od grudnia 2021 r. - Federalny Minister Sprawiedliwości
 
Hubertus Heil jest Federalnym Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych.
 
- ur. 3 listopada 1972 r. w Hildesheim, żonaty, dwoje dzieci
- od 1988 r. Członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
- Służba cywilna w Paritätischer Wohlfahrtsverband w Peine
- w latach 1995 do 2006  studiował nauki polityczne i socjologię na Uniwersytecie w Poczdamie,  ukończył Uniwersytet Otwarty w Hagen.
- od 1998 r. poseł do niemieckiego Bundestagu
-  w latach 2005 – 2009 sekretarz generalny SPD
- od października 2009 r. do maja 2017 r. wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD w Bundestagu
- od grudnia 2009 r. przewodniczący SPD w okręgu Brunszwik
- od 2011 r. członek komitetu wykonawczego partii SPD.
- od czerwca do grudnia 2017 r. sekretarz generalny SPD
- od marca 2018 r. - Federalny Minister Pracy i Spraw Socjalnych
- od grudnia 2019 r. zastępca przewodniczącego partii SPD
 
Christine Lambrecht jest Federalną Minister Obrony.
 
- urodziła się 19 czerwca 1965 r. w Mannheim.
- w 1982 wstąpiła do SPD
- lata 1984 do 1998 to studia prawnicze na uniwersytetach w Mannheim i Moguncji; pierwszy egzamin państwowy z prawa, staż w Sądzie Okręgowym w Darmstadt; drugi egzamin państwowy z prawa; wykładowca prawa handlowego i korporacyjnego w Wyższej Szkole Kształcenia Spółdzielczego w Mannheim; studia podyplomowe z zakresu nauk administracyjnych w Wyższej Szkole Nauk Administracyjnych w Speyer.
- od 1995 r. prawnik
- w latach 1985 do 2008 członek i przewodnicząca rady miasta Viernheim
- 1989 do 1997 - członek Rady Dzielnicy Bergstrasse
- od 1998 do 2021 r. - Poseł do Bundestagu, okręg wyborczy 188 (Bergstrasse); członek Komisji Prawnej od 1998 do 2013 r. 
- w okresach 2005 - 2009 i 2013 – 2017 - członek Rady Starszych Bundestagu
- od 2007 do 2017 r. - Przewodnicząca podokręgu SPD Bergstrasse; członek komitetu wykonawczego stowarzyszenia krajowego SPD Hesja
- 2009 do 2011 - rzecznik grupy roboczej ds. polityki prawnej frakcji SPD w Bundestagu, członek zarządu frakcji parlamentarnej SPD w Bundestagu
- 2009 do 2019 - wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu SPD Hesja Południe
- 2010 do 2018 - wiceprezes federalnego Związku Służby Technicznej THW
- w latach 2011 - 2013 i 2017 – 2018 -wiceprzewodnicząca frakcji SPD w Bundestagu
- 2013 do 2017 - pierwszy sekretarz parlamentarny frakcji SPD w Bundestagu
- 2018 – 2019 - parlamentarny sekretarz stanu przy federalnym ministrze finansów
- od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r. Federalna Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów
- od maja 2021 r. do grudnia 2021 r. Federalna Minister ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister Obrony
 
Cem Özdemir jest Federalnym Ministrem Żywności i Rolnictwa.
 
- urodzony 21 grudnia 1965 w Bad Urach, żonaty, dwoje dzieci
- w 1981 r. przyłączył się do Partii Zielonych (od 1993: Bündnis 90/Die Grünen)
- 1983 - ukończył szkołę średnią
- 1987 -  ukończył kształcenie w zawodzie pedagoga i rozpoczął działalność zawodową
-  w 1989 – uzyskał dopuszczenie do studiów wyższych
- 1989 do 1994 - członek zarządu krajowego Partii Zielonych w Badenii-Wirtembergii
- w 1994 r. ukończył studia jako dyplomowany pedagog socjalny na Protestanckim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w zakresie pracy socjalnej w Reutlingen.
- w latach 1994 do 2002 - Poseł do niemieckiego Bundestagu
- 2003 - stypendysta German Marshall Fund of the US w Waszyngtonie i Brukseli.
- 2004 – 2009 - członek Parlamentu Europejskiego
- 2008 do 2018 - przewodniczący federalny Bündnis 90/Die Grünen (Sojusz 90/Zieloni)
- Od 2013 r. poseł do niemieckiego Bundestagu
- 2018 do 2021 przewodniczący Komisji Transportu i Infrastruktury Cyfrowej
- od grudnia 2021 r.Federalny Minister Żywności i Rolnictwa
 
Anne Spiegel jest Federalną Minister ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży.
 
- urodzona 15 grudnia 1980 w Leimen, żonaty, czworo dzieci
- 2000 - matura w Ludwigshafen nad Renem
- od 2000 do 2007 studiowała politykę, filozofię i psychologię w Mannheim, Darmstadt, Salamance i Moguncji. 2007: Magister Artium na Uniwersytecie w Moguncji w zakresie nauk politycznych, a także filozofii i psychologii
- 2003-2004 - członek Federalnego Komitetu Wykonawczego Zielonej Młodzieży
- 2011 do 2016 - posłanka do parlamentu krajowego Nadrenii-Palatynatu i zastępca przewodniczącego grupy parlamentarnej
- od maja 2016 r. do maja 2021 r. minister stanu ds. rodziny, kobiet, młodzieży, integracji i ochrony konsumentów Nadrenii-Palatynatu, w tym okresie - od 1 stycznia 2021 r. - odpowiedzialna również za resorty środowiska, energii, żywności i leśnictwa w Nadrenii-Palatynacie
- od maja 2021 r. do grudnia 2021 r - minister stanu ds. ochrony klimatu, środowiska, energii i mobilności oraz wicepremier kraju związkowego Nadrenia-Palatynat
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży
 
Karl Lauterbach jest Federalnym Ministrem Zdrowia.
 
- urodzony 21 lutego 1963 r. w Düren, rozwiedziony
- 1982 do 1989 - studia medyczne na RWTH Aachen, Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, Uniwersytecie Texas San Antonio (USA), doktorat (Dr. med.)
- 1985-1990 - doktorat (Dr. med.) w Instytucie Medycyny Nuklearnej w Zakładzie Badań Jądrowych w Jülich.
- 1989-1990 - magister zdrowia publicznego (MPH) w Harvard School of Public Health, specjalizujący się w epidemiologii oraz polityce zdrowotnej i zarządzaniu.
- 1990 – 1992 - Master of Science in Health Policy and Management w Harvard School of Public Health.
- 1992 do 1995 - doktor nauk w zakresie polityki zdrowotnej i zarządzania w Harvard School of Public Health (promotorzy: prof. Marc Roberts i prof. Amartya Sen)
- Od 1996 r. - wykładowca goscinny w Harvard School of Public Health w Bostonie
- od 1998 r. kierownik Instytutu Ekonomiki Zdrowia i Epidemiologii Klinicznej (IGKE) na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Kolonii
- od 1999 do 2005 - członek Niemieckiej Rady Ekspertów Gospodarczych ds. Oceny Rozwoju Systemu Opieki Zdrowotnej
- 2003 - członek Komisji ds. trwałości finansowania systemów zabezpieczenia społecznego (Komisja Rürupa), członek Komisji Programowej SPD w Kolonii
- 2004 - członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń obywatelskich przy komitecie wykonawczym SPD.
- od 2005 r. poseł do Bundestagu, na urlopie jako kierownik Instytutu Ekonomiki Zdrowia i Epidemiologii Klinicznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Kolonii
- od 2008 r. adiunkt na Wydziale Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Harvard School of Public Health.
- od 2009 do 2013 rzecznik ds. polityki zdrowotnej frakcji SPD w Bundestagu
- 2013 do 2019 wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD w Bundestagu
- od grudnia 2021 r. Federalny Minister Zdrowia
 
Volker Wissing jest Federalnym Ministrem ds. Cyfryzacji i Transportu
 
- urodzony 22 kwietnia 1970 w Landau w Palatynacie, protestant, żonaty, jedno dziecko
- 1989 - matura w gimnazjum państwowym w Bad Bergzabern
- 1989-1994 - studia prawnicze na Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken oraz na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, pierwszy egzamin państwowy z prawa.
- 1996 - drugi państwowy egzamin prawniczy w Moguncji
- 1997 - doktorat na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster.
- od 1997 do 1999 - sędzia i prokurator w Zweibrücken i Landau w Palatynacie
- w latach 2000 – 2004 osobisty asystent ministra sprawiedliwości Nadrenii-Palatynatu, Herberta Mertina
- w 2001 został mianowany sędzią Sądu Okręgowego w Landau w Palatynacie.
- od 2004 do 2013 poseł do niemieckiego Bundestagu
- od 2009 do 2011 przewodniczący Komisji Finansów Bundestagu
- od 2011 r. przewodniczący FDP Nadrenii-Palatynaty
- od 2011 do 2013 - wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej FDP w Bundestagu
- od 2013 r. członek komitetu wykonawczego FDP.
- od 2013 r. prawnik
- od 2016 do 2021 poseł do parlamentu krajowego Nadrenii-Palatynatu oraz wicepremier i minister gospodarki, transportu, rolnictwa i uprawy winorośli kraju związkowego Nadrenia-Palatynat
- od września 2020 r. sekretarz generalny FDP
- od 2021 r. poseł do niemieckiego Bundestagu
- od grudnia 2021 r. Federalny Minister ds. Cyfryzacji i Transportu
 
Steffi Lemke jest Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów.
 
- urodzona 19 stycznia 1968 r. w Dessau, jedno dziecko
- od 1974 do 1984 uczęszczała do liceum politechnicznego w Dessau
- 1984 do 1986 - kształcenie w zawodzie technik ogrodnictwa zoologicznego
- w latach 1986 do 1988 - pracowała jako listonoszka
- od 1986 do 1988 szkoła wieczorowa i matura w Philanthropinum w Dessau.
- od 1988 do 1993 - studiowała nauki rolnicze na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
- 1990 - członek-założyciel Partii Zielonych w NRD.
- 1993-1994 - członek zarządu regionalnego Bündnis 90/Die Grünen Saksonii-Anhalt.
- 1993-1994 - sekretarz grupy rady miejskiej Bürger/Forum/Green w Dessau
- od 1994 do 2002 - deputowana do Bundestagu
- 1998-2002 - przewodnicząca frakcji parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen w Bundestagu; członek Rady Starszych
- od 2002 do 2013 - federalna dyrektor polityczny partii Bündnis 90/Die Grünen
- od września 2013 r. - deputowana do Bundestagu
- 2013 do 2021 - sekretarz parlamentarna i rzecznik ds. ochrony przyrody grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen oraz członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów
 
Bettina Stark-Watzinger jest Federalną Minister edukacji i badań naukowych.
 
- urodzona 12 maja 1968 we Frankfurcie nad Menem, katoliczka, zamężna.
- 1989 – matura
- od 1989 do 1993 studiowała ekonomię na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.
- 1994 do 2001 – praca w BHF Bank AG, Frankfurt nad Menem (w tym urlop rodzicielski od 1997 do 2006, obejmujący dalszą edukację i pobyt za granicą)
- 2006 – 2008 - kierownik akademicki, Wydział Finansów, Rachunkowości, Kontrolingu i Podatków, Europejska Szkoła Biznesu w Oestrich-Winkel
- 2008 do 2013 - dyrektor zarządzający „Domu Finansów” na Uniwersytecie Goethego
- 2013 do 2017 - dyrektor zarządzający Centrum Badawczego SAFE - Zrównoważona Architektura Finansowa w Europie
- od 2017 r. posłanka do niemieckiego Bundestagu
- od 2018 do 2020 r. przewodnicząca Komisji Finansów
- od 2020 r. sekretarz parlamentarna frakcji Wolnościowych Demokratów w Bundestagu
- od 2004 r. członek Niemieckiej Partii Wolnościowych Demokratów FDP)
- od 2011 r. członek krajowego komitetu wykonawczego FDP w Hesji.
- w latach 2014 - 2015 i 2019 – 2021 wiceprzewodnicząca FDP w Hesji
- od 2015 do 2019 sekretarz generalna FDP w Hesji
- Od 2017 r. członek federalnego komitetu wykonawczego FDP.
- od 2021 r. krajowa przewodnicząca FDP w Hesji
- od 2020 r. członek komitetu wykonawczego FDP.
- od grudnia 2021 r. federalna minister ds. edukacji i badań naukowych
 
Svenja Schulze jest Federalną Minister ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 
- urodzona 29 września 1968 r. w Düsseldorfie, zamężna.
- 1988 - matura
- od 1988 r. członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
- w latach 1988-1996 studiowała germanistykę i nauki polityczne w Bochum, dyplom magistra
-  od 1993 do 1997 praca freelancera w reklamie i PR
- od 1993 do 1997 przewodnicząca JuSo – Młodych Socjalistów w Nadrenii-Westfalii (NRW)
- 1997 do 2000  posłanka do parlamentu krajowego NRW
- 2000-2004 - konsultant ds. zarządzania, koncentrujący się na sektorze publicznym
- 2004 – 2018 - posłanka do parlamentu krajowego NRW
- 2010 do 2017 - minister ds. innowacji, nauki i badań kraju Nadrenii-Westfalia
- 2017 – 2018 - sekretarz generalna SPD w Nadrenii Westfalii
- od 2018 do 2021 - Federalna Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 
Klara Geywitz jest Federalną Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
 
- urodzona 18 lutego 1976 w Poczdamie, zamężna, troje dzieci
- od 1994 r. członek SPD
- 1995 - Matura (szkoła sportowa im. Friedricha Ludwiga Jahna w Poczdamie)
- w latach 1995-2002 studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie w Poczdamie, uzyskując dyplom.
- 1998 do 2013 - członek rady miejskiej Poczdamu - stolicy kraju związkowego Brandenburgia
- 2002-2004 - doradca krajowego związku SPD Brandenburgii
- 2004 do 2019 - posłanka do parlamentu krajowego Brandenburgii, wybrana w wyborach bezpośrednich w okręgu wyborczym nr 21 Poczdam I
- 2004 – 2009 - wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej SPD w parlamencie krajowym Brandenburgii
- 2008 do 2013 - wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Regionalnego SPD Brandenburgia
- 2009 – 2010 - dyrektor parlamentarna krajowej grupy parlamentarnej SPD
- 2013 do 2017 - sekretarz generalna krajowego stowarzyszenia SPD Brandenburgii
- od 2014 r. członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
- od 2017 r. - członek Komitetu Wykonawczego partii SPD
- od 2019 r. - wiceprzewodnicząca partii SPD
- od grudnia 2021 r. - Federalna Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
 
Wolfgang Schmidt jest szefem Federalnego Urzędu Kanclerskiego i Federalnym Ministrem do Zadań Specjalnych.
 
- ur. 23 września 1970 r. w Hamburgu, żonaty, dwie córki
- od 1989 r. członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
- 1990 – matura w Hamburgu
- 1991 do 1997 - studia prawnicze w Hamburgu i Bilbao/Hiszpania, pierwszy państwowy egzamin prawniczy
- 1997 do 2000 - asystent naukowy na Uniwersytecie w Hamburgu
- 2000-2002 - staż prawniczy w Wyższym Hanzeatyckim Sądzie Krajowym w Hamburgu, drugi państwowy egzamin prawniczy
- 2002 do 2005 - osobisty asystent, a następnie kierownik biura sekretarza generalnego Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD).
- 2005-2007 - kierownik biura pierwszego sekretarza parlamentarnego frakcji SPD w Bundestagu
- 2007 – 2009 - szef gabinetu ministra i szef personelu zarządzającego i planującego w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych
- 2010 – 2011 - dyrektor przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Niemczech
- 2011 do 2018 - sekretarz stanu i pełnomocnik Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg przy rządzie federalnym, przy Unii Europejskiej i do spraw zagranicznych
- 2014 – 2015 - przewodniczący Konferencji Ministrów Europejskich (EMK)
- 2015 do 2018 - członek Europejskiego Komitetu Regionów (KR)
- 2018 do 2021 - sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów
- od grudnia 2021 r. - szef Kancelarii Federalnej i Federalny Minister do Zadań Specjalnych.

Wróć

Aktualności

Rezolucja 2361 (2021)
Dzieci i Corona
Rocznica

Wydarzenia

> Maj 2022 >
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31